(+47) 989 01 062 styrebodovolley@gmail.com

Personvernerklæring v.1

Sist oppdatert: 21.november 2018

Det innføres en felles personvernlov i EU og Norge 25. mai 2018, kalt GDPR (General Data Protection Regulation). En ny norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten ble vedtatt av Idrettsstyret 14. desember 2017.

– Hovedformålet med GDPR er ågi enkeltpersoner sterkere rettigheter og bedre kontroll over sitt eget personvern gjennom strengere grenser for hvilke data som kan samles inn og lagres.  Man kan kreve åfåvite hvilken informasjon som er lagret om seg, be om at data slettes, feil endres, eller åfådataene utlevert elektronisk for gjenbruk, sier Kjetil Bakke, IT-sjef i Norges idrettsforbund.

For oss som klubb gjelder følgende (utdrag fra veileder fra NIF, vedtatt 20.12.17):
“Norges Idrettsforbund og tilknyttede organisasjonsledd kan innhente og bruke slike opplysninger med hjemmel i «medlemsavtalen». Det betyr at når en person blir medlem i idretten har idretten lovlig grunnlag for registrering og behandling av nødvendige personopplysninger.”

“Dersom personen har oppgitt mobiltelefonnummer/e-postadresse, er dette anse som et samtykke til at organisasjonsleddet kan kontakte vedkommende per e-post og SMS med bakgrunn i medlemsavtalen.”

PERSONVERNERKLÆRING

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for BODØ VOLLEY (organisasjonsnummer 891677812 BV). BODØ VOLLEY, ved styreleder, er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger som samles inn pånettsidene bodovolley.no

Informasjon innhentes og håndteres i overensstemmelse med bestemmelsene i GDPR (General Data Protection Regulation), den nye personvernsforordningen i EU som trer i kraft fra mai 2018.

Personopplysninger som samles inn og lagres

Vi lagrer informasjon om:

•  Navn
•  Kontaktinfo
•  Fødselsdato og kjønn
•  Hvilke medlemskap, treninger, camper, kurs og arrangementer medlemmer har deltatt på
•  Familierelasjoner
•  Faktura- og betalingshistorikk

Hvordan informasjon innhentes?

Vi samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Skjemaer kan være innmeldingsskjema, påmeldingsskjema til aktiviteter, innsamling av kontaktinfo på lister, epost osv.

Formålet med informasjonen som innhentes: 

•  Administrasjon av klubbens medlemmer og aktiviteter
•  Tilby god medlemsservice og info om relevante aktiviteter til rett medlem til rett tid
•  Administrere påmeldinger, betalinger mv
•  Følge opp lisenser, forsikringer mv

Hvem behandler informasjonen?

Tilgang til personopplysninger er tilgangsstyrt. Styremedlemmer og frivillige som har behov for tilgang til data for åkunne utføre sin jobb/verv vil fåtilgang etter behov. Tilganger slettes når behovet er opphørt. Personer utenfor klubben vil ikke gis tilgang til personopplysninger. Unntaket for dette er representanter for systemeiere som nevnt i punktet under, for åivareta support mv.

Hvor lagres informasjonen?

Innhentet informasjon lagres i vårt medlemssystem på bodovolley.no, levert av iTet.

Eposter lagres i vårt regnskapssystem og kan brukes til medlemskommunikasjon.

Fakturerings- og betalingshistorikk lagres i vårt regnskapssystem PowerofficeGO.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon kan slettes på oppfordring fra medlem. 

Utlevering av informasjon til tredjepart.

Personopplysningene deles ikke med utenforstående, kommersielle tredjeparter. Unntaket her er klubbens sponsorer, hvor BODØ VOLLEY medlemsavtale kan gi sponsorer tilgang til medlemmers kontaktinfo. BODØ VOLLEY vil ikke gjennomføre slike sponsoraktiviteter uten varsling/mulighet for reservasjon fra medlemmet. For deling av informasjon innenfor idrettens medlemssystemer, se ovenfor.

Rettigheter

Som medlem og bruker av nettsidene våre har du rett til åkreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Som medlem mottar du av og til nyhetsbrev fra oss. Nyhetsbrevet kan du melde deg av, hvis du ønsker. Som medlem mottar du også viktig informasjon om våre aktiviteter og tilbud direkte fra vårt medlemssystem. Dette er informasjon som følger medlemskapet.

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til åklage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved åsende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig påwww.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

BODØ VOLLEY
E-post: post@bodovolley.no
Telefon: +47 977 14 643
Postadresse: Postboks 27, 8088 Bodø, Norge